“Gastronomy is ART” episode 3

gastronomy_is_art_episode_3
Category
Commercial
About This Project

Production: Best Friends Film

Director: Dzen Yevstigneykin

DoP: Vladislav Voronin & Kirill Shlyamin

Assistant director: Dana Sebesevych

Gaffer: Valera Pasechnik

Administrator: Maksym Grebenyuk

Edit by: Dzen Yevstigneykin

Art dealer: Bereznickiy Evgeniy

 

Restaurant Bassano

Lesha Kamardin

Olya Shapovalova

 

Style Insider

Lena Zhelihovskaya,

Kateryna Kaptsova,

Ola Ivanova