“Gastronomy is ART” episode 1

gastronomy_is_art gastronomy_is_art
Category
Commercial
About This Project

Production: Best Friends Film

Director: Dzen Yevstigneykin

Assistant director: Dana Sebesevych

DoP: Vladislav Voronin & Kirill Shlyamin

Gaffer: Vaslera Pasechnik

Administrator: Maksym Grebenyuk

Edit by: Dzen Yevstigneykin

Sound designer: Rhino

Music by: Louis –  Goodbye Darkness

 

Кондитерская-пекарня Bassano

Lesha Kamardin

Olya Shapovalova

 

Style Insider

Lena Zhelihovskaya,

Kateryna Kaptsova,

Ola Ivanova

2015

Кондитерская-пекарня Bassano
Lesha Kamardin
Olya Shapovalova

Style Insider
Lena Zhelihovskaya,
Kateryna Kaptsova,
Ola Ivanova